Het team van HBLD heeft jarenlange ervaring als het om digitale metingen in de bouw gaat. Door het complexer worden van bouwprojecten vraagt de maatvoering een aanpak door specialisten. Specifieke kennis en kunde op het gebied van digitale metingen worden ingezet voor ‘maatwerk’. Door het benutten van de modernste digitale meettechnieken is er bovendien weinig tijd nodig voor adequate en nauwkeurige metingen. Voor aannemers in alle segmenten van de bouw dé betrouwbare basis om hun bouwprojecten veilig en exact op maat uit te voeren.

Flexibel in de planning

De kracht van HBLD is dat het bureau flexibel in de planning is. Ook op korte termijn kunnen meetteams worden ingezet om uiteenlopende opdrachten uit te voeren.

Maatvoering in de bouw

Vele vaste opdrachtgevers in de bouw maken al jaren gebruik van de diensten van HBLD. Op het gebied van maatvoering wordt een compleet dienstenpakket geboden.

  • Controleren van de uitgangs- c.q. vaste punten.
  • Het inmeten van bestaande situaties voor het inpassen van nieuwe bebouwing.
  • Uitzetten t.b.v. grondwerk
  • Het uitzetten en inmeten van palenplannen.
  • Het maatvoeren van onder andere funderingen, stramienen, ankers, wanden en kalkzandsteen. (ook op de verdieping)
  • Het controleren van digitale ontwerpen op maatvoering.
  • Het uitvoeren van deformatiemetingen.
  • Vlaktemetingen voor vloeren of wanden.