Er is het onafhankelijke adviesbureau ook alles aan gelegen de techniek op de voet te volgen. Dat uit zich in doorlopende investeringen in de meest moderne technieken en apparatuur.

Enkele voorbeelden waarmee de brede dienstverlening wordt gerealiseerd:
AutoCad. Een softwarepakket waarmee de meetgegevens in digitale tekeningen worden verwerkt. Geheel naar wens van de opdrachtgevers. Het programma wordt ook ingezet om digitale tekeningen als het ware over elkaar heen te leggen en zo maatvoeringsfouten bijtijds te ontdekken.

  • Move3. Een softwareprogramma waarmee de gemaakte grondslag wordt vereffend.
  • Infracad / Civil 3D, software programma voor het verwerken van meetgegevens

Meetapparatuur

Zeiss: S10/S20 total station

Trimble: 5600/S6 total station

Trimble: 5700 / R6 GPS

Dini/R7: digitaal waterpasinstrument

Mous: Een verticale laser voor het vastleggen van maatvoeringspunten op bovenliggende verdiepingen.

  • Total Station. Een verzamelnaam voor diverse meetkundige instrumenten, zowel voor teams landmeetkundigen als de zogenoemde stand alone machines die door één landmeter worden bediend.
  • Monitoring. Daarbij worden meetkundige instrumenten ingezet om bij bouwwerkzaamheden in bijvoorbeeld binnensteden doorlopend te meten of er in de omgeving verzakkingen optreden. Dit kan gaan om periodieke metingen tot het dagelijks meten van de omstandigheden in de omgeving van de bouwplaats.