Topografische metingen

Voor topografische metingen gebruiken wij de Grote Basis Kaart Nederland (GBKN) als uitgangspunt. Dit is een zeer gedetailleerde kaart van Nederland waarin alle gegevens rond de boven- en ondergrondse infrastructuur zijn opgenomen.

Bij dit type metingen gaat het voornamelijk om metingen die HB Landmeetkundig Dienstverlening in opdracht van provincies, gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars en dergelijke verricht. Bijvoorbeeld voor de aanleg van nieuwe woonwijken of industrieterreinen. Het niveau van detaillering kan soms zo hoog zijn dat behalve wegen, sloten, kabels, leidingen zelfs lantaarnpalen en verkeersborden worden ingemeten.

Werkzaamheden op topografisch gebied

  • Situatiemetingen voor kabels en leidingregistratie
  • Situatiemetingen voor het digitaliseren van wegtracés, woonwijken, grenzen, terreinen, et cetera

Bouwkundige projecten

Gerealiseerde projecten

Meten tbv kadastrale splitsing terreinen

De kavel splitsen zodat deze voldoet aan de regels van het kadaster. Aanmaken pdf, csv en dc file.