Metingen in de grond-, weg- en waterbouw

We bieden een compleet pakket aan civieltechnische metingen voor bedrijven in de grond-, weg- en waterbouwsector:

  • Het uitzetten en inmeten van onder andere wegprofielen, cunetten, zandbanen, riolering, kabelstroken enzovoort.
  • Revisiemetingen van het gerealiseerde werk.
  • Lengte- en dwarsprofielen en Digitaal Terrein-Model (DTM).
  • Revisiemetingen van rioolstelsels.
  • Waterpassingen.
  • Metingen en vereffening van meetkundige grondslagen voor grote civieltechnische werken of cartografie.
  • Controlemetingen.

Grond-, weg- en waterbouw projecten

Gerealiseerde projecten

Spoortunnel – Feanwâlden

Voor het project de Centrale As moet een spooronderdoorgang worden gerealiseerd in verband met de kruising van de spoorlijn Leeuwarden – Groningen.

Spooronderdoorgang – Hurdegaryp

De nieuwe onderdoorgang, die ProRail bouwt samen met aannemer Max Bögl in opdracht van de provincie Friesland, is onderdeel van de aanleg van een nieuwe weg tussen Dokkum en Drachten die op meerdere plaatsen het spoor kruist.

N34 – Harderberg

Voor bouwcombinatie Floow hebben wij hier de verschillende kunstwerken van maatvoering mogen voorzien. Het betreft hierbij om 6 verschillende kunstwerken aan en om de N34 heen.