3D laserscanner

HB landmeetkundige dienstverlening beschikt over de Leica P20, een laserscanner met landmeetkundige functies die in staat is tot het meten van een miljoen puntjes per seconde en een scandichtheid van 1mm @ 10m.

Door de geïntegreerde camera in de Leica P20 krijgen de meetpunten de juiste kleurwaarde waardoor een realistisch beeld van het gescande object ontstaat.

Wanneer wordt de 3D laserscanner ingezet?

De 3D scanner wordt ingezet in vele diverse soorten projecten. Er wordt eerst altijd in overleg met de opdrachtgever besproken wat er moet worden gemeten. Hierin geven wij advies op welke manier wij dit willen gaan meten.

De 3D scanner wordt ingezet voor bijvoorbeeld:

  • Vlakheid van vloeren (conform NEN:2747).
  • Renovaties van oudere constructies (denk aan boerderijen/houten constructies).
  • Jachten (het meten van rompen van schepen voor romp-analyses, interieur/exterieur van schepen).
  • Renovaties van bestaande gevels (denk hieraan een voorgevel die blijft bestaan waarachter een nieuwe constructie dient te komen).
  • As-build controles van volledige 3D modellen (een opkomende trend om nadat een bouwproject afgerond is deze volledig te meten om te controleren op het theoretische 3D model).

3D laserscanner

Vooraf zullen wij in overleg met onze opdrachtgever afstemmen wat de kennis is betreffende de verdere verwerking van de 3D scans. Zo kan er voor worden gekozen om een “puntenwolk” bestand te ontvangen, dit is de complete gekoppelde 3D scan met de miljoenen punten die gescannt zijn.

Echter vergt dit wel specifieke kennis van 3D teken programma’s om hier mee verder te kunnen werken. Mocht deze kennis niet aanwezig zijn kan er voor meerprijs gekozen worden om de 3D scan volledig of deels (naar behoefte) te laten modelleren door HB landmeetkundige Dienstverlening. Met deze optie ontvangt de opdrachtgever een IFC model welke in te laden valt in ieder 3D teken programma.

Bij het uitvoeren van vlakheidsmeting van een vloer conform NEN:2747 ontvangt de opdrachtgever uiteraard het rapport zoals deze in de NEN:2747 omschreven is waaruit een vlakheidsklasse wordt bepaald.

3D laserscan projecten

Gerealiseerde projecten

Plezierjacht 3D scannen – Pisa

Een jacht 3D inmeten met behulp van een Leica 3D-scanner. Deze opleveren in een “puntenwolk” bestand. Zodat de opdrachtgever hier zelf verder mee kan gaan werken.

3D scan Brug – Appingedam

Aangezien de opdrachtgever desbetreffende brug dient te vervangen is het zaak om zo nauwkeurig in kaart te brengen hoe de kades/opleggingen en de brug zich zelf verhouden in het geheel.

3D scan draagconstructie boerderij

De opdracht hier is om de bestaande draagconstructie in te meten voordat de gevel voorgevel wordt gerenoveerd. Dit om de toekomstige stalen dragenconstructie pas te maken aan de bestaande constructie.