Met onze expertise op het gebied van geodesie, remote sensing en geografische informatiesystemen kunnen we nauwkeurige digitale terreinmodellen creëren. Met behulp van geavanceerde meetapparatuur en hoogwaardige software genereren we gedetailleerde 3D-modellen van het terrein, inclusief hoogtecontouren, puntnuages en terreinprofielen.

Welke terreinen kunnen we meten?

Hierbij kunt u denken aan het inmeten van een braakliggend terrein bestemd voor nieuwbouw, het in kaart brengen van verschillende soorten depots of het inmeten van grote oppervlaktes van vloeren. Wij zullen u dan adviseren met welke manier van meten (met GPS, Trimble Total Station of een 3D scanner) het beste past in uw situatie.

Gerealiseerde projecten

The Yard 160 Appartementen

De maatvoering van begin tot en met het eind van het project  het uitzetten van (palen, fundering, vloeren, installatiepunten, wanden, ankers, etc.) en inmeten van diverse onderdelen d.m.v. Trimble Total station.

Raadhuisplein fase 2 – Drachten

De maatvoering van alle bouwonderdelen overbrengen naar de bouwplaats d.m.v. een Trimble Total station.

Spoortunnel – Feanwâlden

Voor het project de Centrale As moet een spooronderdoorgang worden gerealiseerd in verband met de kruising van de spoorlijn Leeuwarden – Groningen.