Ook in de GWW wordt HB door veel vaste opdrachtgevers ingeschakeld. Het vertrouwen wordt ervaren als een compliment en vormt een drijfveer om de dienstverlening waar mogelijk te optimaliseren. Ook voor de partijen in de sector GWW is er een compleet pakket aan civieltechnische metingen.

  • Het uitzetten en inmeten van onder andere wegprofielen, cunetten, zandbanen, riolering, kabelstroken enzovoort.
  • Revisiemetingen van het gerealiseerde werk.
  • Lengte- en dwarsprofielen en Digitaal Terrein-Model (DTM).
  • Revisiemetingen van rioolstelsels.
  • Waterpassingen.
  • Metingen en vereffening van meetkundige grondslagen voor grote civieltechnische werken of cartografie.
  • Controlemetingen.