Opdracht

Een jacht 3D inmeten met behulp van een Leica 3D-scanner. Deze opleveren in een “puntenwolk” bestand. Zodat de opdrachtgever hier zelf verder mee kan gaan werken.

Eigenschappen

Een Italiaanse eigenaar wil z’n plezierjacht verlengen. Hiervoor was een 3D scan nodig van het huidige jacht.