De derde tak van sport binnen HBLD zijn de zogenoemde topografische metingen, die onder meer in opdracht van overheden worden verzorgd. Uitgangspunt in de metingen is de Grote Basis Kaart Nederland (GBKN). Dit is een zeer gedetailleerde kaart van Nederland waarin alle gegevens rond de bovengrondse- en ondergrondse infrastructuur zijn opgenomen.

Bij dit segment gaat het om metingen die HBLD in opdracht van provincies, gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars en dergelijke verricht. Bijvoorbeeld voor de aanleg van nieuwe woonwijken, industrieterreinen enzovoort. De detaillering kan zo minutieus zijn, dat behalve wegen, sloten, kabels, leidingen zelfs lantaarnpalen en verkeersborden etc. worden ingemeten.

Werkzaamheden op topografisch gebied

  • Situatiemetingen voor kabels en leidingregistratie
  • Situatiemetingen voor het digitaliseren van wegtracés, woonwijken, grenzen, terreinen, et cetera